Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Psykoterapiakontakti voi kestää pitkään ja terapiassa käyminen vie aina asiakkaan aikaa, vaivaa – ja rahaa. Psykoterapeutin löytäminen ja valitseminen on aina prosessi, johon asiakkaan kannattaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa. Asiaa kannattaa harkita eri puolilta. Kannattaa tutustua psykoterapian palveluntarjoajiin ja vertailla heidän osaamistaan sekä tunnustella ns. henkilökemioiden toimivuutta. Niin sanotulla tutustumiskäynnillä voi olla hyvä käydä useammankin eri terapeutin luona. Myös terapeutti voi tutustumiskäynnillä arvioida sitä, onko hän oikea henkilö auttamaan kyseistä asiakasta kyseisessä tilanteessa.

 

Kun seksuaali- ja / tai sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö hakee itselleen psykoterapeuttia, haluaa hän monesti nostaa keskiöön sen arvioimisen, miten kyseinen psykoterapeutti yleisesti asennoituu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tähän hänellä on maksavana asiakkaana täysi oikeus ja se kertoo asiakkaan halusta saada itselleen kunnioittavaa, asiantuntemusta omaavaa hoitoa. Sen sijaan että asiakas joutuu arvailemaan arvioimansa terapeutin asenteita, hän voi esimerkiksi pyytää tätä kertomaan suhtautumisestaan seuraavanlaisiin väittämiin (Davies, 2011):

 

  • Homoseksuaalisuus on vastoin Jumalan tahtoa tai syntistä.

  • Homoseksuaalisuus on sairasta, luonnotonta tai perverssiä.                                                                     kuva: Steven Depolo

  • Homoseksuaalisuus on surullinen ilmiö tai heteroseksuaalisuutta vähempiarvoisempaa.

  • Monogamia on ainut terve tapa ylläpitää seksuaalista suhdetta.

  • Homoseksuaaliset suhteet ovat pinnallisia, lyhytkestoisia tai seksiin keskittyviä suhteita.

  • Lesbot, homot tai biseksuaalit ovat todennäköisemmin lasten hyväksikäyttäjiä.

  • Niin sanotut sateenkaariperheet tai samaa sukupuolta olevien parisuhteet eivät ole aitoja tai ovat ns. perinteisiä malleja vähempiarvoisia.

  • Biseksuaalit voivat halutessaan päättää olla vain joko homoseksuaaleja tai heteroseksuaaleja.

 

 

 

Näiden lisäksi on asiakas mahdollisesti kiinnostunut esittämään arvioimalleen terapeutille suoria kysymyksiä, joista seuraavassa on esimerkkejä (Bettinger, 2001):

 

  • Uskotko kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välisen romanttisen rakkauden mahdollisuuteen?

  • Oletko sitä mieltä, että seksuaalista orientaatiota voidaan muuttaa tai että sitä pitäisi muuttaa?

  • Oletko sitä mieltä, että avoimesti seksuaali- tai sukupuolivähemmistöä edustava henkilö voi elää henkisesti rikasta ja tyydyttävää elämää?

  • Tunnetko henkilökohtaisesti yhtään onnellista ja onnistuneessa, pitkäaikaisessa parisuhteessa elävää samansukupuolista paria?

  • Miten yleensä työskentelet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöä edustavien potilaiden kanssa?

 

Kuulemiensa vastausten perusteella asiakas voi arvioida, miten terapeutin asenteet ja arvomaailma sopivat yhteen hänen omien vastaaviensa kanssa. Kohtaavatko ne riittävästi? Jos terapeutti kieltäytyy vastaamasta johonkin kysymykseen tai välttelee suoria kysymyksiä, tämäkin tarjoaa asiakkaalle arvokasta tietoa. Joskus tärkeämpää kuin vastausten sisällöt sinänsä, saattaakin olla nähdä arvioidun terapeutin suhtautuminen suoriin kysymyksiin jo heti tutustumisvaiheessa. Jos terapeutti välttelee suoriin kysymyksiin vastaamista tutustumisistunnossa, saattaa se ennakoida suoriin kysymyksiin vastaamisen halukkuutta myös varsinaisen terapian aikana. Joillekin asiakkaille tämä on merkityksellistä, toisille ei niinkään.

 

Joka tapauksessa seksuaali- ja / tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle asiakkaalle on ensiarvoisen tärkeää saada tietää, että häneen suhtaudutaan asiallisesti ja että terapeutti omaa riittävästi tietotaitoa käsitellä myös seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden teemoja ei-patologisoivasta näkökulmasta käsin.

 

Sateenkaarevien asiakkaiden kanssa työskenteleviä psykoterapeutteja löydät listattuna täältä.

 

 

 

 

Lähteet, joihin tekstissä on viitattu:

 

Davies, D. (2011). Towards a Model of Gay Affirmative Therapy teoksessa Pink Therapy – A Guide for Councellors and Therapists Working with Lesbia, Gay and Bisexual Clients. Maidenhead: Open University Press.

Bettinger, M. (2001). It's Your Hour: A Guide to Queer-affirmative Psychotherapy